Veerseweg 100, 4901 ZE Oosterhout 0162-457446 info@vriendenvanhetmek.nl

Doelstelling 2019

Stichting Vrienden van het MEK Oosterhout

Bijgewerkt t/m: 29-12-2018
Hoogst noodzakelijk onderhoud MEK Oosterhout in 2019
Prio Object Omschrijving
H Dak uitkijktoren Dak voorzien van nieuwe single m.b.v. hoogwerker
H kippenhokken Binnenzijde voorzien van vlakke wanden
H kippenhokken Bestrating rondom aanbrengen
H kippenhokken Daken wind- en waterdicht maken
H Bestrating Bestratingen aanbrengen rondom diverse kooien
H Ganzenvijver beplanting en keien beschoeiing
H Terreinwaterleiding Nabij moestuin, pluimvee en voliére tappunten voorzien
H Pluimvee kooien Voorzieningen treffen i.v.m. jaarlijkse ophokplicht
H Stal schapenweide betonvloer aanbrengen
H Potstal Betonvloeren aanbrengen 3 vakken 3m3 beton + matten
H Potstal Vloercoating aanbrengen 3 lagen 40m2 = 4 lagen epoxy coating
H Potstal Drinkwatersysteem aanbrengen 8 stuks
H Materweide betonplateau voor stal aanbrengen, gehele weide egaliseren en opnieuw inzaaien
H Filter spiegelvijver omkasting herstellen en onderzijde afdichten met tegels. Deksel voorzien van vergrendeling
H Toiletgroep Grote opknapbeurt geven aan de toiletgroep
H Heemtuin Composteer inrichting plaatsen
H Filterinstallatie spiegelvijver Omkasting voorzien van Trespa
H Filterinstallatie spiegelvijver Groot onderhoud filtersysteem (1x per 5 jaar)
H Konijnenhokken Hollanders Daken voorzien van Mastiek singles
W Poststal Voorzieningen treffen voor de opvang van logeerdieren
W Keuken / balie Aanpassingen voorzien t.b.v. uitgifte bekertjes diervoer, koffie e.d.
W Elektra voorziening Langs achtergevel E voorzieningen aanbrengen t.b.v. activiteiten
H Houtopslag Verlichting aanbrengen
H Magazijncontainer Dak repareren t.b.v. waterdichtheid
H Stal Materweide Afdak + betonvloer naast stal aanbrengen en stelcon platen voor de stal en afdak
H moestuin Opnieuw inzaaien / planten
H Paardenweide Voorziening treffen tegen verveling dieren
H Paardenweide Voorzieningen treffen i.v.m. wateroverlast
W Elektra t.b.v. activiteiten Aansluitpunten aanbrengen op traject achterzijde gebouw, spiegelvijver en zandbak
W bestrating achter containers Bestrating aanbrengen achter blauwe containers en opslag
W Bestrating algemeen Algemeen onderhoud aan straatwerk
W Camera’s Camera’s  nabij volière plaatsen
W Doolhof   inrichten Doolhof geheel opnieuw inrichten en voorzien van educatieve items
W Waterspeelplaats waterspeelplaats nabij ganzenvijver
W Educatiezaal Interactieve, moderne en leerzame objecten,  programma’s etc
W Stalletjes Allen voorzien van deugdelijk HWA afvoeren
H Onkruid verwijderen achter containers en schuren regelmatig onkruid verwijderen
W Materialen algemeen Algemeen houten planken zodat deze altijd gebruikt  kunnen worden voor diverse klussen
W Timmerwerk windveren diverse schuren vernieuwen
W Hoofdgebouw isolatieglas De Mec zaal moet worden voorzien van isolatieglas +  glaslatten
W Dak entree voorste gedeelte Glaslatten afnemen, ruiten afkitten en glaslatten opnieuw  afwerken
W Gereedschap Met ca 50 helpers is er een chronisch gebrek aan  gereedschap. O.a. Accuboormachine, hamers, tangen, zagen,  takkenscharen, heggeschaar, scheppen, batsen enz.
W Algemeen diverse timmer-, schilder en andere onderhouds werkzaamheden
W Groen algemeen Tuin onderhoudswerkzaamheden