Veerseweg 100, 4901 ZE Oosterhout 0162-457446 info@vriendenvanhetmek.nl

Doelstelling

Onze doelstellingen

De stichting is gevestigd in Oosterhout N.Br. en heeft ten doel: het werven en beheren van fondsen teneinde financiële bijdragen te leveren aan extra voorzieningen ten behoeve van de stichting Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij te Oosterhout N.Br.,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Resultaten over de jaren 2012 – 2018

Voor 2012 stonden de aller-noodzakelijkste hersteloperaties op de verlanglijst. Het zal u duidelijk zijn dat hiervoor eerst de benodigde fondsen moesten worden verworven.
Het resultaat mag er zijn en daar zijn wij met uw hulp erg trots op. U als geïnteresseerde lezer kunt hier in de toekomst ook uw steentje aan bijdragen. Dit kan door middel van een donatie maar ook als zakelijke dienstverlening op basis van sponsoring.


Doelstelling voor 2019 e.v. KLIK hier