Onze doelstellingen

De stichting is gevestigd in Oosterhout N.Br. en heeft ten doel: het werven en beheren van fondsen teneinde financiële bijdragen te leveren aan extra voorzieningen ten behoeve van de stichting Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij te Oosterhout N.Br.,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Profiel van de Stichting

De stichting is in 2011 opgericht om de continuïteit van de Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij (MEK) voor de Oosterhoutse gemeenschap te waarborgen en onder uw aandacht te brengen.

We doen dit door financiële ruimte te creëren voor een aantal zaken die met het huidige krappe budget noodgedwongen blijven liggen.

Het MEK heeft aan de Veerseweg een prachtige locatie met veel dieren en een mooie tuin waar jong en oud veel plezier beleven. Daarnaast is er een milieu educatief centrum waar scholen en tal van organisaties binnen Oosterhout gebruik van kunnen maken.

Leerlingen van de meeste Oosterhoutse scholen beleven niet alleen een leuke dag op de Kinderboerderij, maar er is ook een uitgebreid aanbod van  lesmateriaal beschikbaar.

Er worden elk jaar  tal van evenementen georganiseerd, waaronder het Paasfeest, Kraampjes dag, viering van Dierendag en vele tentoonstellingen over natuur en milieu.

Dit alles wordt in stand gehouden door een actief bestuur, twee professionele dierverzorgers en ruim 50 enthousiaste vrijwilligers. Ook mensen met een beperking vinden hier met veel plezier hun dagelijkse bezigheden.

De Gemeente Oosterhout waardeert deze activiteiten met een jaarlijkse subsidie, maar voor het overige is het MEK afhankelijk van sponsoring en schenkingen van particulieren en het bedrijfsleven.

De Vrienden van het MEK willen zoveel mogelijk Oosterhouters bij het MEK betrekken en een bezoek aan het MEK stimuleren.


Resultaten over de jaren 2012 – 2020

Voor 2012 stonden de aller-noodzakelijkste hersteloperaties op de verlanglijst. Het zal u duidelijk zijn dat hiervoor eerst de benodigde fondsen moesten worden verworven.
Het resultaat mag er zijn en daar zijn wij met uw hulp erg trots op. U als geïnteresseerde lezer kunt hier in de toekomst ook uw steentje aan bijdragen. Dit kan door middel van een donatie maar ook als zakelijke dienstverlening op basis van sponsoring.


Doelstelling voor 2021 e.v. KLIK hier