Informatie van de Stichting

Doelstelling

Onze stichting heeft de ANBI status en heeft ten doel:
het werven en beheren van fondsen teneinde financiële bijdragen te leveren aan extra voorzieningen ten behoeve van de stichting Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij te Oosterhout N.Br., en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gegevens

Naam van de Stichting : Stichting Vrienden van het Mek
Datum van oprichting : 01 december 2011
Vestigingsadres : Veerseweg 100
Vestigingsplaats : 4901 ZE  Oosterhout N.Br.
Email : info@vriendenvanhetmek.nl
Telefoon : 0162 – 457446
Bezoekadres : Veerseweg 100
Plaats : 4901 ZE  Oosterhout
Bankrekening IBAN : NL84 ABNA 0478 6988 01
Anbi fiscaalnummer 8511.44.834 : KLIK hier om in te zien
K.v.K. inschrijving nr. 540.698.23 : KLIK hier om in te zien
-o-o-o-o-o-o-    

BESTUUR

:  
Voorzitter : Vacature (KLIK hier)
Secretaris : M.A.P. (Marjan) Horn
Penningmeester : P. (Peter) Boudewijns 
Bestuurslid fondsenwerving : Vacature
Bestuurslid relatiebeheer : Vacature
Adviseur : Vacature
Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoedingen.
-o-o-o-o-o-o-    

INFORMATIE

   
Beleidsplan : KLIK hier om in te zien
Financiële verantwoording en balans : KLIK hier om in te zien
Statuten van de Stichting : KLIK hier om in te zien
 -o-o-o-o-o-o-    
Gerealiseerd in 2012 – heden : KLIK hier om in te zien
Lijst sponsors t/m heden : KLIK hier om in te zien